sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

Poza scoala
Despre Scoala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani
                Misiunea
  •       Scoala Gimnazialǎ ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani asigurǎ starea de bine a elevilor prin  educaţia  bazatǎ  pe  valori,  prin programe complexe de formare care pun în evidenţǎ potenţialul  maxim  al fiecǎruia, prin  instruire  fundamentatǎ pe noile teorii ale educaţiei de calitate.


               Viziunea
     Cearea unei culturi a stǎrii de bine este  prioritate.       De aceea,  unitatea  de învǎţǎmânt  îşi  propune:
        – un management educational participativ, benefic pentru organizaţie şi pentru educabili;
        –context propice formǎrii şi dezvoltǎrii competenţelor-cheie la elevi, la nivel functional, precum şi a competenţelor necesare integrǎrii în urmǎtoarea etapǎ de şcolarizare;
        –condiţii necesare dezvoltǎrii profesionale a personalului în vederea atingerii potenţialului maxim al elevilor;
         –construirea unei educaţii pe un sistem de valori promovat de politici educaţionale.  
  •   
  •  
  •  
  •  
  •                                                                 
   Ținte și obiective strategice

     Dezvoltarea unei culturi a stării de bine în școala fizică/ online pentru întreg personalul, pentru elevi și părinții
acestora, prin creșterea cu 20% a procentului de percepție a stării de bine în fiecare  an școlar;                                               Asigurarea cadrului optim dezvoltării individuale, profesionale și personale, în vederea reușitei personale și profesionale, prin valorificarea potențialului maxim pentru 20% elevi și profesori în fiecare an, până în septembrie 2025;                                              Dezvoltarea spaţiilor de şcolarizare cu 8 sǎli de clasǎ, prin derularea Proiectului ,,Extindere şcoalǎ”, pǎnǎ în septembrie 2024, în vederea îmbunǎtǎţirii calitǎţii actului didactic;

Copyright© 2019-2022    Acest site este realizat și întreținut de Webdata.ro