sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

DZ Fata 2

Învățământ Primar

WhatsApp Image 2022-02-28 at 09.46.31

Susținem comunitatea de părinți și copii dornici de a evolua împreună cu noi, prin folosirea unor strategii educaționale axate pe cerințele societății actuale și o ofertă variată de activități de dezvoltare a potențialului fiecărui elev ce țintesc:

 – Asigurarea egalităţii de şanse tuturor elevilor

 – Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile comunităţii

 – Asigurarea calităţii procesului didactic

 – Dezvoltarea competenţelor de comunicare socială şi relaţionare

 – Activităţi educative prin proiecte şi programe educaţionale

 – Promovarea imaginii instituţiei în comunitatea locală

 – Creşterea climatului de siguranţă fizică şi spirituală- 

Copyright© 2019-2022    Acest site este realizat și întreținut de Webdata.ro