sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

DZ Fata 2

ERASMUS+ “ CO-Develop E+ Generations

        

ANUNT SELECTIE ERASMUS+

APEL SELECŢIE PENTRU MOBILITATEA DIN „PALANKA”, SERBIA, 8-12 MAI 2023

 

          Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea participării la activitățile de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA229 ERASMUS+intitulat “CO-Develop E+ Generations”, în cadrul mobilitǎţii organizate de  Heroj Radmila Siskovic, Smederevska Palanka, Serbia  pe tema „Smart Use of Phones and Tablets”.

          Ceilalţi participanţi sunt din şcolile partenerilor de proiect:

 • ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italia – coordonator
 • Suadiye Barbaros Ilkokulu, Kocaeli, Turcia
 • Kauno Panemunes pradine mokykla, Kaunas, Lituania

 

            Grupul ţintă va fi format din 6 elevi de la Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu”, cu vârsta peste 10 ani, care vor participa la o activitate transnaţională de învăţare pentru elevi, fiind însoţiţi de 2 cadre didactice, membre ale echipei de proiect.

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune.

            Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea de metode și instrumente digitale pentru ca elevii să spună o poveste digitală a epocii moderne. Se vor transforma astfel din consumatori digitali, în producători digitali. Elevii vor fi instruiți de organizatorii gazdă și de profesorii însoțitori cu privire la modalitățile de utilizare a celor mai bune instrumente digitale, pentru a crea învățare mobilă.  Vor fi organizate de școala din Serbia, ateliere de lucru pe tema „Metodologii și instrumente digitale”, realizarea de prezentări interactive prin utilizarea diferitelor instrumente media, precum şi editarea videoclipurilor. Elevii vor experimenta activități precum învățarea interactivă cu ajutorul telefoanelor și al tabletelor, lucrul cu grafică, sunet și programe de codare. De asemenea, se vor purta discuții despre problema bullying-ului cibernetic și cum poate fi prevenit/evitat.  

Proiectul se va desfășura în limba engleză.

 

          Conţinutul dosarului de candidatură – elevi

          Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

 1. Opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura unui membru din comisia de proiect, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 2. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1)
 3. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
 4. Copie după certificatul de naştere;
 5. Scrisoare de motivaţie;
 6. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 2)
 7. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 3)
 8. Declaraţie de conformitate (Anexa 4).
 9. Recomandare din partea unui cadru didactic al şcolii – va conține: situația socio-culturalǎ, economicǎ, emoţionalǎ, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate în cadrul proiectului.

Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi descărcate de pe site-ul şcolii: scoaladuiliuzamfirescufocsani.ro .

                          
       După depunerea dosarului, nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
                                 Documentele de la portofoliul de candidat, din selectia anterioara,  nu mai pot fi refolosite.
            Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea  ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.

          Dosarul de candidatură se depune la biblioteca şcolii, în atenţia doamnei Bărbosu Pompilia, secretara echipei de selectie,  până la data de 24 martie 2023.

            Selecția candidaților pentru participarea la proiectul nr. 2020-1-IT02-KA229-077818_5  se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia, după cum urmează:

 • –  scrisoarea de motivaţie (relevanţa pentru participarea la activităţile proiectului) 40p
 • – interviu 40 p
 • – criteriul lingvistic 20 p.

În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de rezultatele obţinute la concursurile școlare și la activitățile extrașcolare și de voluntariat pe teme digitale.

          Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se vor avea în vedere specificul proiectului și obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile și produsele finale ale proiectului.

          Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

14 – 24  martie 2023- depunerea dosarelor de candidatură

          – marţi (14 martie, 21 martie) interval orar 12,00-13,00 şi 17:00-18:00;

 •            – joi ( 16 martie, 23 martie) interval orar 13,00-14,00;
 •           
 •            – vineri ( 17 martie, 24 martie) interval orar 13,00-14,00;

 

27 martie 2023: verificarea dosarelor candidaţilor şi publicarea rezultatului verificării ( ora 18,00-pe site şi la avizierul şcolii);

28 martie 2023 (interval orar 10,30-11,30): depunerea contestaţiilor la rezultatul verificării dosarelor;

29 martie 2023: verificarea contestaţiilor şi publicarea rezultatului verificării (ora 18,00-pe site şi la avizierul şcolii);

30 martie: anunţarea și programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la interviu (pe site şi la avizierul şcolii);

 

            Interviul  va avea loc în data de 31 martie 2023 la ora 10.00 la sediul unităţii  şi va viza autoprezentarea candidatului și stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului la orele de curs, precum și în activitatea școlară și extrașcolară ulterioară.

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site şi la avizierul şcolii în data de 4 aprilie 2023.

 

Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

© Site realizat și administrat de informatician Florinel Moisă