sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

DZ Fata 2

ERASMUS +

Anunț comisie selecție

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani implementează în perioada 01.10.2023-31.03.2025 proiectul Erasmus + KA1 „Dezvoltare durabila prin educația școlară” (cod proiect 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875).

Obiectivele principale ale proiectului sunt: -dezvoltarea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -elaborarea unor planuri de activități (școlare sau extracurriculare) pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Prin intermediul acestui proiect sunt finanțate atât mobilități individuale de formare pentru cadrele didactice, cât şi mobilități de grup ale elevilor. 

Pentru organizarea unui proces transparent şi obiectiv de selecţie a cadrelor didactice participante la mobilităţi, Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani organizează selecţia cadrelor didactice care vor face parte din comisia de selecţie a participanţilor. 

Profilul candidatului face referire la cadre didactice cu experienţă în implementarea proiectelor Erasmus +. 

Pentru a face parte din comisia de selectie vă rugăm să transmiteţi un email la erasmus.d.zamfirescu@gmail.com până la data de 05.11.2023

Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+ “CO-Develop E+ Generations” Nr. de referinţă: 2020-1-IT02-KA229-077818_5

Mobilitatea din perioada 14 - 18 noiembrie 2021 la scoala ISIS GRAMSCI KEYNES, din Prato, Italia

Un echipaj al Școlii Gimnaziale „DuiliuZamfirescu” din Focșani, ȋntr-un schimb de experiențăla o şcoală din Italia

În săptămȃna 14 -18 noiembrie , un echipaj format din şase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” din Focșani a  participat la o mobilitate de formare ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţiei școlare, KA229 “CO Develop E+ Generations” (CODE+). Proiectul se desfășoară pe o durată de 2 ani și este cofinanţat de Comisia Europeană și aprobat de ANPCDEFP România prin programul Erasmus+ cu un grant de 30 303 Euro, iar participanții la această mobilitate transnațională sunt: Nicolae Dănilă (coordonator al proiectului la nivelul şcolii), Adriana Călin, Costina Calița, Daniela Sporea, Ramona Grigoriu şi Florinel Moise.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și schimbul de bune practici și metode educaționale inovatoare în a folosi codarea și noile tehnologii la școală,  în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

Gazda evenimentului din această săptămȃnă este coordonatorul european al proiectului, unitatea şcolară ISIS GRAMSCI KEYNES, din Prato, Italia, iar ceilalţi participanți sunt din Turcia (Suadiye Barbaros Ilkokulu din Kocaeli) şi Lituania (Kauno Panemunes pradine mokykla din Kaunas). Activitatea se desfăşoară şi online pentru partenerii din Serbia (Heroj Radmila Siskovic din Smederevska Palanka).

Titlul activității este “Interdisciplinary Programming with Robotics” (Abordarea interdisciplinară a programării prin intermediul roboticii) şi este centrat pe dezvoltarea metodelor și instrumentelor digitale la clasă pentru a face învăţarea mai atractivă. Vizează dezvoltarea abilităților digitale, necesare elevului în contextul actual, precum şi dezvoltarea creativităţii și inovației, punând accent pe gândirea critică și rezolvarea problemelor, munca în echipă și conștientizarea diversităţii culturale europene. Scopul principal al proiectului este de a ajuta copiii să se transforme din consumatori, în producători de tehnologie, încurajând crearea unui mediu de colaborare și concurență sănătoasă între ei.

        

Mobilitatea din perioada 06 - 10 martie 2022 la scoala “Kauno Panemunes Pradine Mokykla” din Kaunas, Lituania

Activitate transnaţionalǎ de învǎţare Erasmus+ ȋn Lituania pentru elevi ai Ṣcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu”

     Ȋn perioada 06 – 10 martie 2022 a avut loc prima mobilitate cu elevii în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „CO-Develop E+ Generations” derulat de Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focşani. Proiectul a fost aprobat la runda de selecţie 2020 şi a fost extins pȃnă la data de 31.08.2023.

     Mobilitatea cu elevii a fost organizată la şcoala “Kauno Panemunes pradine mokykla” din Kaunas, Lituania. Au participat echipaje formate din elevi şi profesori din fiecare şcoalǎ partenerǎ (Italia, Serbia, Turcia şi România), care au desfǎşurat activitǎţi împreunǎ cu elevi şi profesori ai şcolii gazde. Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” a fost reprezentată de către elevii Gruia Carla Maria, Vlad Andreea Alexandra, Resmeriţă Valentina şi Moisă Ştefan Denis, ȋnsoţiţi de profesorii Dănilă Nicolae şi Moisă Florinel.

     Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și schimbul de bune practici și metode educaționale inovatoare în a folosi codarea și noile tehnologii la școală,  în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

     Tema mobilitǎţii din Lituania a fost „Realizarea de povestiri digitale (Digital Storytelling)”. Obiectivele activitǎţilor de învǎţare au fost urmǎtoarele:

– înțelegerea consecințelor, limitelor și modalităților de valorificare a interacțiunii om-mașină;

– dezvoltarea cooperării între școlile partenere în ceea ce privește schimbul de bune practici în domeniul roboticii;

– modalităţi de prevenire/combatere a cyberbullying-ului;

– îmbunătățirea gândirii computaționale și a comunicării în limba engleză.

     Copiii au luat parte la activităţi precum: exerciții de cunoaştere a grupului, realizarea unei poveşti digitale pe tema prevenirii şi combaterii cyberbullying-ului utilizȃnd personaje imaginare, editarea unui film în care personajele implicate sunt partenerii proiectului, construcţia unui Robot (LEGO WEDO/EVO3) şi programarea lui pentru a îndeplini un anumit scop, utilizarea instrumentelor digitale inovatoare (Scratch, Scratch junior) prin care au fost realizate animaţii, astfel încȃt în final să rezulte o conversaţie între două sau mai multe personaje. Activităţile de robotică au alternat cu cele sportive sau muzicale, desfăşurate în aer liber, pe terenul de sport al şcolii gazde, în studioul de muzică, dar şi în studioul de dans al şcolii.

     Elevii români au fost remarcaţi şi apreciaţi de organizatori, dar şi de parteneri, pentru seriozitate şi implicare ȋn toate activiţăţile desfăşurate.

    Programul cultural le-a oferit participanţilor şansa să cunoască aspecte ce ţin de specificul culturii lituaniene – au vizitat Muzeul Naţional de Artă „M. K. Čiurlionis”, au făcut turul oraşului Kaunas şi au vizitat Catedrala din Kaunas, Prisikelimo baznyca, la care se ajunge cu funicularul.

     „Acest proiect este o experienţă unică, la care am avut norocul să particip. Timp de cinci zile am trăit experienţe foarte interesante la o şcoală din Kaunas. Am avut un program foarte diversificat: am modelat ceramică, am programat roboţi, am studiat sunetul, am cȃntat la ukulele şi mi-am făcut prieteni noi din ţările partenere. Atmosfera a fost extrem de primitoare şi toţi participanţii au fost prietenoşi. Erasmus+ mi-a schimbat multe puncte de vedere. Voi fi mereu recunoscătoare” a declarat eleva Vlad Andreea.

     „Schimbul Erasmus+ la care am participat a fost o experienţă uimitoare. Deşi din medii total diferite, de vȃrste diferite şi cu preocupări variate, am descoperit multe lucruri în comun cu ceilalţi copii din proiect, ceea ce ne-a permis să legăm prietenii şi să construim amintiri de neuitat” a adăugat eleva Gruia Carla Maria.

     „Mobilitatea în Lituania a fost o oportunitate binevenită atât de învățare, cât și de împărtășire a experiențelor. Timpul petrecut alături de elevi și profesori din patru țări europene în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS+ a căpătat valențe deosebite pentru mine, deoarece am simțit că fiecare zi împreună a fost una cu sens, cu semnificații profunde atât pentru activitățile școlare, cât și pentru viață”  a completat elevul Moisă Denis Ştefan.

     „Experienţa pe care am avut-o în Lituania a fost minunată. Participarea copiilor din celelalte ţări a făcut acest proiect foarte distractiv. Programul a fost organizat perfect, activitățile de robotică, muzică și editarea de video “anti-bullying” ne-au încântat pe toți. Șederea la hotelul din Kaunas a fost, de asemenea, o experienţă excepțională.”  a fost declaraţia elevei Resmeriţă Valentina.

     „Experiența participării la activitățile proiectului de mobilitate Erasmus+ a fost pentru mine una unică, de o complexitate deosebită. Activitățile derulate nu numai că au răspuns așteptărilor mele, dar, în același timp, mi-au oferit posibilitatea de a interacționa cu profesori din ţările partenere, de a stabili contacte cu alte culturi și civilizații. Am învățat foarte mult unul de la celălalt și am avut parte cu toții de o experiență pozitivă. Conținutul a fost foarte bine structurat, cu multe activități de codare interactive, care reprezintă o modalitate bună de a atinge obiectivele didactice propuse și în același timp de a crea un mediu pozitiv de învățare și, de ce nu, distractiv. Mobilitatea a fost o oportunitate binevenită atât de învățare, cât și de împărtășire a experiențelor la nivel de școli, din medii europene diferite” a concluzionat profesorul Moisă Florinel.

     „Consider cǎ aceastǎ mobilitate şi-a atins obiectivele propuse şi a reprezentat o realǎ oportunitate pentru elevii şi profesorii participanţi de îmbunătăţire a abilitǎţilor TIC în utilizarea programării şi creării de prezentări digitale, precum şi de perfecţionare a comunicării în limba engleză, de o mai bunǎ cunoaştere a culturii şi civilizaţiei lituaniene, a sistemelor de educaţie din ţǎrile participante, precum şi a echipelor de proiect din şcolile partenere. Ȋn perioada 9-12 mai a.c., Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” urmează să fie gazdă în cadrul proiectului; vor participa şi de această dată echipaje formate din elevi şi cadre didactice din şcolile partenere” a declarat coordonatorul proiectului, profesorul Nicolae Dǎnilǎ.

Mobilitatea din perioada 06 - 10 mai 2022 la Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focșani, România

Activitate transnaţionalǎ de învǎţare Erasmus+ la Ṣcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focşani

Proiectul Erasmus+ KA229 „CO-Develop E+ Generations”  a ajuns la cea de a treia activitate  avȃnd ca temă “Discover Europa with Robots”, care s-a derulat de Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focşani. Proiectul a fost aprobat la runda de selecţie 2020 şi a fost extins pȃnă la data de 31.08.2023.

La această activitate au participat echipaje formate din profesori şi elevi de la şcolile:  “Heroj Radmila Siskovic” din Serbia, „Suadiye Barbaros Ilkokulu” din Turcia, “Kauno Panemunes pradine mokykla”  din Lituania şi “Isis Gramsci Keynes” din Italia.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și schimbul de bune practici și metode educaționale inovatoare în a folosi codarea și noile tehnologii la școală,  în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

Participanţii şi-au dezvoltat competenţele digitale prin înţelegerea şi utilizarea instrumentelor digitale ca: Powtoon, Kahoot, Cody Roby/Cody Way. Au fost realizate activităţi de codare online. Punctul focal al mobilităţii: dezvoltarea unei căi rapide prin Europa, programarea roboţilor să treacă prin fiecare sit al Patrimoniului UNESCO din fiecare ţară. A fost realizată o hartă a Europei pe care roboţii Lego Mindstorms EV3 au folosit-o ca un covoraş.  Roboţii au fost programaţi să se oprească la fiecare site descris în prezentările lor.

Elevii români au fost remarcaţi şi apreciaţi de profesorii invitaţi pentru seriozitate, competenţele de limba engleză şi implicare ȋn toate activiţăţile desfăşurate.

Programul cultural le-a oferit participanţilor şansa să cunoască aspecte ce ţin de specificul culturii romȃneşti – au vizitat oraşul Focşani, au asistat la un spectacol de cȃntece şi dansuri moderne şi populare,  au vizitat biserica fortificată Prejmer aflată în patrimoniu UNESCO,  oraşul Braşov  şi cetatea medievală Bran.

„Consider că este o necesitate dezvoltarea abilităţilor digitale, creativităţii, inovaţiei la elevi în contextul actual iar  proiectul prin activităţile desfăşurate şi-a atins obiectivele. Gȃndirea critică, munca în echipă, conştientizarea diversităţii culturale europene, stabilirea de relaţii de prietenie între elevii din statele participante sunt valori care fac prin proiectele Erasmus+ o Europă unită şi puternică” a declarat profesorul Dănilă Nicolae, coordonatorul proiectului,

Mobilitatea din perioada 16 - 21 octombrie 2022 la Școala “Suadiye Barbaros Ilkokulu ”din Kocaeli, Turcia

Activitate transnaţionalǎ de învǎţare Erasmus+ ȋn Turcia pentru elevi ai Ṣcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu”

Ȋn perioada 16 – 21 octombrie  2022 a avut loc a doua mobilitate cu elevii în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „CO-Develop E+ Generations” derulat de Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focşani. Proiectul a fost aprobat la runda de selecţie 2020 şi a fost extins pȃnă la data de 31.08.2023.

Mobilitatea cu elevii a fost organizată la şcoala “Suadiye Barbaros Ilkokulu ”din Kocaeli, Turcia.  Au participat echipaje formate din elevi şi profesori din fiecare şcoalǎ partenerǎ (Italia, Serbia, Turcia şi România), care au desfǎşurat activitǎţi împreunǎ cu elevi şi profesori ai şcolii gazde. Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” a fost reprezentată de către elevii Alban Teodora, Gruia Carla, Hutanu Andrada Nicola, Labunt Denissa Emanuela, Moisa Andreea Maria, Moisa Denis Stefan, Pana Julia Ryanna,  Vlad Andreea Alexandra, Costache Alina Gabriela, Resmerita Valentina,  ȋnsoţiţi de profesorii Dănilă Nicolae, Oloeriu Gabriela şi Moisă Florinel.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și schimbul de bune practici și metode educaționale inovatoare în a folosi codarea și noile tehnologii la școală,  în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani.

Tema mobilitǎţii din Turcia a fost „Let’s make… a video game”. Copiii au luat parte la activităţi precum: exerciţii de cunoaştere a grupului, lucru experimental cu operarea aplicaţiilor: Sway, Yammer, Moviemaker, Prezi, Padlet, Freshpaint, Kodu Game Lab, WorldWide telescope, GoAnimate, crearea de videoclipuri animate profesionale, realizarea de jocuri videoproducerea unei platforme CLIL cu materiale online.

Elevii români au fost remarcaţi şi apreciaţi de organizatori, dar şi de parteneri, pentru seriozitate şi implicare ȋn toate activiţăţile desfăşurate.

Programul cultural le-a oferit participanţilor şansa să cunoască aspecte ce ţin de specificul culturii turceşti – au vizitat Muzeul Naţional de Istorie din Bursa,  parcul din Ormanya, s-au întȃlnit cu primarul oraşului Kocaeli, cu guvernatorul regiunii şi cu directorul zonal pe educatie.

„Experienta mea în cadrul mobilităţii proiectului Erasmus+  din  Turcia, a fost una plina de încȃntare, am explorat o noua cultura si tradiţiile  turceşti  împreună cu alţi copii din alte patru state ale Europei. In aceasta experienta am legat prietenii care îmi doresc să fie de lungă durată, această interacţiune a contribuit la dezvoltarea mea personală, mi-a îmbogăţit cunoştinţele şi am văzut că deşi suntem diverşi în limbă, cultură, obiceiuri, tradiţii, suntem la fel în gȃndire, dorinţe şi mod de a fi”, a declarat eleva Pană Ryanna.

„Proiectul Erasmus+ a reprezentat o oportunitate de a ne autodezvolta, a cunoaşte oameni noi și a dobândi noi experiențe in domeniul programării . De asemenea, am studiat pe lângă magia roboticii și cultura, tradițiile, obiceiurile și meleagurile turcești , într-o companie cât mai variată, reprezentata de copii din mai multe ţări care au participat în aceasta mobilitate” a declarat eleva Lăbunţ Denissa.

„Schimbul Erasmus+ la care am participat a fost o experienţă uimitoare. Deşi din medii total diferite, de vȃrste diferite şi cu preocupări variate, am descoperit multe lucruri în comun cu ceilalţi copii din proiect, ceea ce ne-a permis să legăm prietenii şi să construim amintiri de neuitat” a declarat eleva Alban Teodora.

 „Activitățile au fost interesante şi cunoașterea persoanelor noi cu obiceiuri diferite ma ajutat să înţeleg şi să observ alte culturi. Mă bucur că am reușit să învăţ cum să înţeleg şi să lucrez cu alte persoane. Participarea în orele de programare ma făcut să înţeleg mai bine cum şi de ce ne trebuie aceasta. A fost într-adevăr o experienţă  unică pe care nu o să o uit niciodată” a adeclarat eleva Costache Alina.

„Experiența mea în cadrul mobilității Erasmus+ în Turcia a fost una memorabilă. Am avut ocazia să învăț despre cultura și tradițiile turcești, să leg prietenii de neuitat cu colegi din diverse țări și să îmi dezvolt cunoștințele de programare. Această experiență mi-a oferit amintiri de neprețuit” a declarat eleva Gruia Carla.

„Experienţa pe care am avut-o în Turcia a fost minunată. Participarea copiilor din celelalte ţări a făcut acest proiect foarte distractiv. Programul a fost organizat perfect, activitățile de programare, muzică și realizarea de jocuri video ne-au încântat pe toți. Șederea la hotelul „Dedeman” din Kocaeli a fost, de asemenea, o experienţă excepțională”  a fost declaraţia elevei Moisă Andreea.

 „Experiența mea în cadrul mobilității Erasmus+ în Turcia a fost de neuitat. M-am împrietenit cu mulți copii de vârsta mea din diferite tari și le-am cunoscut cultura. Activitățile zilnice m-au ajutat sa-mi îmbunătăţesc cunoştinţele în domeniul programării unui joc video, în domeniul aplicaţiilor existente pentru realizarea diferitelor  instrumente de lucru necesare. Mă bucur că am fost selectată şi am participat” a declarat eleva Resmeriţă Valentina.

„Acest proiect este o experienţă unică, la care am avut norocul să particip. Timp de cinci zile am trăit experienţe foarte interesante la o şcoală din Kokaeli. Am avut un program foarte diversificat: am făcut un joc video, am descoperit aplicatii noi – Yammer, Moviemaker, Prezi, Padlet, Freshpaint, am cunoscut prima capitală a statului otoman(Bursa) şi mi-am făcut prieteni noi din ţările partenere. Atmosfera a fost extrem de primitoare şi toţi participanţii au fost prietenoşi. Proiectul Erasmus+ mi-a schimbat multe puncte de vedere. Voi fi mereu recunoscătoare” a declarat eleva Vlad Andreea.

 „Mobilitatea în Turcia a fost o oportunitate binevenită atât de învățare, cât și de împărtășire a experiențelor. Timpul petrecut alături de elevi și profesori din patru țări europene în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS+ a căpătat valențe deosebite pentru mine, deoarece am simțit că fiecare zi împreună a fost una cu sens, cu semnificații profunde atât pentru activitățile școlare, cât și pentru viață”  a completat elevul Moisă Denis Ştefan.

 „Experiența participării la activitățile proiectului de mobilitate Erasmus+ a fost pentru mine una unică, de o complexitate deosebită. Activitățile derulate nu numai că au răspuns așteptărilor mele, dar, în același timp, mi-au oferit posibilitatea de a interacționa cu profesori din ţările partenere, de a stabili contacte cu alte culturi și civilizații. Mobilitatea a fost o oportunitate binevenită atât de învățare, cât și de împărtășire a experiențelor la nivel de școli, din medii europene diferite” a declarat  profesorul Moisă Florinel.

„Consider cǎ aceastǎ mobilitate şi-a atins obiectivele propuse şi a reprezentat o realǎ oportunitate pentru elevii şi profesorii participanţi de îmbunătăţire a abilitǎţilor TIC în utilizarea programării şi realizării de jocuri video, precum şi de perfecţionare a comunicării în limba engleză, de o mai bunǎ cunoaştere a culturii şi civilizaţiei turceşti” a concluzionat coordonatorul proiectului, profesorul Nicolae Dǎnilǎ.

Mobilitatea din perioada 8 - 12 mai 2023 la Școala „Heroj Radmila Siskovic” din Smederevska Palanka, Serbia.

Activitate transnaţională de învǎţareErasmus+ ȋn Serbia pentru elevi ai ṢṢcolii Gimnaziale„Duiliu Zamfirescu”

     S-a încheiat a treia mobilitate cu elevii în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „CO-Develop E+ Generations” derulat de Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focşani.Proiectul a fost aprobat la runda de selecţie 2020 şi a fost extins pȃnă la data de 31.08.2023. Mobilitatea cu elevii a fost organizată la şcoala „Heroj Radmila Siskovic” din Smederevska Palanka, Serbia. Au participat echipaje formate din elevi şi profesori din fiecare şcoalǎ partenerǎ (Italia, Serbia, Turcia şi România), care au desfǎşurat activitǎţiîmpreunǎ cu elevi şi profesori ai şcolii gazde. Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” a fost reprezentată de către elevii
Avram Tudor Andrei, Bălănescu Daria, Enache IonuţTeodor, Pietraru Elena Adriana Vasiliu Maria Veronica Buzatu Eduard Adelyn, ȋnsoţiţi de profesorii Dănilă Nicolae şi Moisă Florinel.

     Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și schimbul de bune practici și metodeeducaționale inovatoare în a folosi codarea și noile tehnologii la școală, în rândul elevilorcu vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Tema mobilitǎţii din Serbia a fost „Smart Use ofPhones and Tablets”. Copiii au învăţat că aplicaţiile mobile nu se limitează doar la jocurici că există o mulţime de instrumente inovatoare care pot fi folosite şi ei pot fi productiv şicreativi cu instrumentele pe care le au pe propriile telefoane şi tablete. Au învăţat cum săcapteze elemente audio şi video, să ia notiţe, să schiţeze şi să ilustreze un concept, săprototipeze un proiect sau să amplifice un design. Au aflat despre TwinSpace şi despreoportunităţile eTwinning pentru şcoli.
Elevii români au fost remarcaţi şi apreciaţi de organizatori, dar şi de parteneri, pentruseriozitate şi implicare ȋn toate activiţăţile desfăşurate. Programul cultural le-a oferitparticipanţilor şansa să cunoască aspecte ce ţin de specificul culturii sȃrbeşti – au vizitatoraşul Palanka, s-au întȃlnit cu viceprimarul oraşului, au vizitat oraşul şi cetateamedievală Belgrad.

      „Mobilitatea Erasmus+ din Serbia a fost pentru mine oexperiență inedită, oferindu-mi o reală oportunitate de învățare și conectare cupersoane aparținând altor culturi. Am colaborat foarte bine cu copiii din celelaltestate, cu care am legat prietenii strȃnse. Mi-am îmbunătățit cunoștințele îndomeniul programării și al utilizării inteligente a telefoanelor și a tabletelor. Deasemenea, am învățat să lucrez în echipă, să comunic eficient și să mă conectez cuceilalți. Programul zilnic a fost foarte bine structurat îmbinând activitățile deînvățare cu cele recreeative.M-a impresionat foarte mult cultura și istoria Serbiei”, adeclarat elevul Enache Ionuţ.

     „Experienţa sȃrbească a fost una unică. Am colaborat foarte bine cu elevii dincelelalte țări, oferindu-mi oportunitatea de a-mi face prieteni noi. Am evoluat îndomeniul programării şi al utilizării eficiente a telefoanelor şi a tabletelor. Amînvățat să lucrez în echipă şi să comunic cu cei din jurul meu. Chiar dacă ampetrecut un timp scurt în Serbia, programul a fost foarte bine structurat, astfel amînvățat multe lucruri noi despre cultura şi istoria Serbiei. Pentru mine a fost oexperiență minunată şi cu siguranță aş dori să se repete ”, a declarat eleva Bălănescu Daria

     Experiența pe care am avut-o în mobilitatea din Serbia a fost sigur una de neuitat,trăită cu oameni deosebiți. Am învățat despre cultura din Serbia cât și cea a țărilorpartenere. Am învățat să lucrăm în echipă, să comunicăm, să colaborăm cu copiiidin celelalte state și ne-am dezvoltat cunoștințele utilizării eficiente a telefoanelor șitabletelor. Programul a fost echilibrat în activitățile cu scop educațional și cele derecreație ”, a declarat eleva Pietraru Elena Adriana 

     „Am avut oportunitatea să cunosc și să mă împrietenesc cu copii din alte țări!Aceasta a fost o experienta de neuitat ce aș vrea sa se repete din nou! Am aflatmulte despre cultura din Serbia am învățat să colaborăm și să fim mai liberi cândne exprimăm, să lucrăm împreună cu toții pentru a crea lucruri extraordinare! Am descoperit utilitatea telefoanelor și a tabletelor altfel decât le foloseam, împreunăcu alte lucruri pe care nu le știam! Personal am iubit această experiență scurtă, darplină de amintiri ”, a declarat eleva Vasiliu Maria Veronica.


     „Pentru mine, mobilitatea din Serbia a fost prima experiență de acest gen darimpactul a fost suficient de mare încȃt să îmi doresc să nu fie şi ultima! Aş putea săenumăr multe avantaje, precum dezvoltarea competențelor digitale şi lingvistice,contactul cu istoria și cultura unei alte ţări sau experienţa școlară sȃrbească. Celmai mare impact l-au avut însă prieteniile care s-au legat cu copiii din celelalte ţări,cu care păstrez legătura. Modul în care am reuşit să lucrăm în echipă, să învăţămunii de la ceilalţi, dar şi să petrecem timpul liber împreună m-au făcut să întelegmai bine că, indiferent de ţara de unde venim, avem aceleaşi preocupări şi interese.Aşadar, pentru mine proiectul Erasmus nu a însemnat doar cele cinci zile petrecuteîn Serbia, ci oportunitatea de a lega prietenii, de a crea amintiri frumoase, de a-mitesta propriile limite şi de a mă cunoaște mai bine pe mine însumi ”, a declarat elevul Avram Tudor.


     „Mobilitatea ERASMUS+ din Serbia a fost o experiență minunată pe care sigur nu os-o uit. Am avut oportunitatea de a învăța despre cultura Serbiei iar conectarea cupersoane din alte țări a fost ceva nemaipomenit, chiar dacă a fost pe un timp maiscurt decât îmi doream. Am învățat multe lucruri noi despre folosirea telefoanelorsau tabletelor. Mie mi-a plăcut foarte mult această experiență și mi-aș dori ca înviitor să repetam această experiență frumoasă ”, a declarat elevul
Buzatu EduardAdelyn.


     „O experienţă frumoasă care devine şi mai frumoasă cȃnd la final vedem copiiîncântaţi şi părinţi fericiţi. Ne-am bucurat să vedem frumoasa capitală a Serbieivizitată de foarte mulţi turişti străini. Noi am fost privilegiaţi că ne-am bucurat şi deospitalitatea sârbească. Activităţile derulate, atingerea obiectivelor propuse,cunoaşterea culturii şi civilizaţiei sârbeşti, capacitatea elevilor participanţi de a comunica foarte bine în limba engleză, realizarea de prietenii frumoase între copii şi profesori ne face să afirmăm că programul Erasmus+ este un program care doreşte să realizeze o Europă puternică şi unită pentru noi şi copiii noştri
”, adeclarat profesorul Dănilă Nicolae.

© Site realizat și administrat de informatician Florinel Moisă