sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

DZ Fata 2

ERASMUS KA1

Anunț prelungire selecție cadre participante la mobilități internaționale

Anunț selecție cadre si elevi mobilități internaționale

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani implementează în perioada 01.10.2023-31.03.2025 proiectul Erasmus + KA1 „Dezvoltare durabila prin educația școlară” (cod proiect 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875).

Obiectivele principale ale proiectului sunt: -dezvoltarea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -elaborarea unor planuri de activități (școlare sau extracurriculare) pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Prin intermediul acestui proiect este finanţată o mobilitate de grup a elevilor în Turcia, 22-26.04.2024 (5 zile):

– 20 participanți la activitate internațională 

– 5 profesori însoțitori

 

Candidații eligibili: elevi de gimnaziu, inclusiv din clasele terminale.

Criteriul de selecție: motivația elevului pentru participarea la activitatea internațională, așa cum este descrisă de elev, motivație evaluată prin prisma coerenței, credibilității, dar şi corespondenței cu obiectivele activității de mobilitate şi obiectivele proiectului.

Calendarul de selecție:

30.10.2023-14.11.2023, ora 14.00 – înregistrarea candidaturilor la secretariatul unității școlare

14.11.2023, ora 14.00 – validarea candidaturilor

15.11.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor selecției

16.11.2023, ora 08.00 – 15.00 depunerea şi înregistrarea eventualelor contestații

16.11.2023, ora 16.00 – soluționarea eventualelor contestații şi afișarea rezultatelor finale

Candidaturile vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul școlii, în timpul programului normal de lucru, de către părintele / reprezentantul legal al copilului. Candidatura va cuprinde o scrisoare de motivație şi acordul părintelui / reprezentantului legal pentru participarea la mobilitate. Eventualele contestații vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul unității școlare.

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va asigura toate serviciile necesare pentru participarea copiilor la activitatea de mobilitate (transport – asigurat cu mijloace de transport sustenabil (green travel), cazare, masă, acces la vizite culturale etc.).

Anunț selecție profesori mobilități internaționale

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani implementează în perioada 01.10.2023-31.03.2025 proiectul Erasmus + KA1 „Dezvoltare durabila prin educația școlară” (cod proiect 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875).

Obiectivele principale ale proiectului sunt: -dezvoltarea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -elaborarea unor planuri de activități (școlare sau extracurriculare) pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Prin intermediul acestui proiect sunt finanțate 10 mobilităţi internaţionale de formare a cadrelor didactice:

 – 4 participanți la cursul structurat „Education for Sustainable Development”, Grecia, 12-16.02.2024 (5 zile);

– 4 participanți la cursul structurat „Sustainable lifestyles”, Spania, 4-8.03.2024 (5 zile);

– 2 participanți la activitate de job shadowing, Turcia, 22-26.04.2024 (5 zile).

 

Candidații eligibili sunt membri ai personalului didactic, indiferent de disciplina predată sau de nivelul de școlarizare (preșcolar, primar, gimnazial).

Criterii de selecție şi punctajele aferente:

– motivația candidaților pentru participarea la activitatea internațională (50p),

– interesul anterior pentru formare continuă şi învățare pe tot parcursul vieții (15p),

– implicarea în activitatea instituțională (comisii de lucru, activități de voluntariat în școală etc.) (15p),

– capacitatea de auto-prezentare şi prezentare a unității școlare (20p).

Calendarul de selecție:

30.10.2023-14.11.2023, ora 14.00 – înregistrarea online a candidaturilor

14.11.2023, ora 14.00 – validarea candidaturilor

15.11.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor selecției

16.11.2023, ora 08.00 – 15.00 depunerea şi înregistrarea eventualelor contestații

16.11.2023, ora 16.00 – soluționarea eventualelor contestații şi afișarea rezultatelor finale

Candidaturile vor fi înregistrate online, accesând    https://forms.gle/SRwk2trFXNWA7Bm89.   Pe parcursul completării formularului de înregistrare a candidaturilor va fi solicitată încărcarea următoarelor documente: CV format Europass (cu anexele relevante), scrisoare de motivație. Confirmarea înregistrării candidaturii va fi realizată pe e-mailul precizat în candidatură. Eventualele contestații vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul unității școlare.

Conform regulilor financiare ale programului Erasmus + şi bugetului aprobat conform contractului 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875 încheiat de Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani cu A.N.P.C.D.E.F.P., finanțarea acordată participanților este calculată ca sume forfetare:

– sprijin pentru transport: 360 EUR pentru participanții la cursul din Spania, 320 EUR pentru participanții la cursul din Grecia, 320 EUR pentru participanții la activitatea de job-shadowing din Turcia. Deplasările din Turcia şi Grecia vor fi realizate obligatoriu cu mijloace de transport sustenabil (green travel);

– sprijin pentru subzistență: 160 EUR / zi pentru participanții la cursul din Spania, 140 EUR / zi pentru participanții la cursul din Grecia şi la activitatea de job-shadowing din Turcia;

Pentru participarea la cursurile structurate, Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va achita taxa de curs.

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va transfera participanților un avans în valoare de 70-80% din totalul sprijinului pentru mobilitate cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea mobilității, soldul fiind transferat participanților (cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale) în termen de 15 zile de la primirea soldului de la A.N.P.C.D.E.F.P. ulterior aprobării raportului final al proiectului.

Fiecare participant își va asuma avansarea sumelor necesare până la primirea soldului, precum şi eventualele sume necesare pentru cofinanțare în situația în care vor depăși bugetul alocat pentru mobilitate.

© Site realizat și administrat de informatician Florinel Moisă