sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

Poza scoala

ERASMUS KA1

Anunț prelungire selecție cadre participante la mobilități internaționale

Anunț selecție cadre si elevi mobilități internaționale

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani implementează în perioada 01.10.2023-31.03.2025 proiectul Erasmus + KA1 „Dezvoltare durabila prin educația școlară” (cod proiect 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875).

Obiectivele principale ale proiectului sunt: -dezvoltarea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -elaborarea unor planuri de activități (școlare sau extracurriculare) pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Prin intermediul acestui proiect este finanţată o mobilitate de grup a elevilor în Turcia, 22-26.04.2024 (5 zile):

– 20 participanți la activitate internațională 

– 5 profesori însoțitori

 

Candidații eligibili: elevi de gimnaziu, inclusiv din clasele terminale.

Criteriul de selecție: motivația elevului pentru participarea la activitatea internațională, așa cum este descrisă de elev, motivație evaluată prin prisma coerenței, credibilității, dar şi corespondenței cu obiectivele activității de mobilitate şi obiectivele proiectului.

Calendarul de selecție:

30.10.2023-14.11.2023, ora 14.00 – înregistrarea candidaturilor la secretariatul unității școlare

14.11.2023, ora 14.00 – validarea candidaturilor

15.11.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor selecției

16.11.2023, ora 08.00 – 15.00 depunerea şi înregistrarea eventualelor contestații

16.11.2023, ora 16.00 – soluționarea eventualelor contestații şi afișarea rezultatelor finale

Candidaturile vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul școlii, în timpul programului normal de lucru, de către părintele / reprezentantul legal al copilului. Candidatura va cuprinde o scrisoare de motivație şi acordul părintelui / reprezentantului legal pentru participarea la mobilitate. Eventualele contestații vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul unității școlare.

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va asigura toate serviciile necesare pentru participarea copiilor la activitatea de mobilitate (transport – asigurat cu mijloace de transport sustenabil (green travel), cazare, masă, acces la vizite culturale etc.).

Anunț selecție profesori mobilități internaționale

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani implementează în perioada 01.10.2023-31.03.2025 proiectul Erasmus + KA1 „Dezvoltare durabila prin educația școlară” (cod proiect 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875).

Obiectivele principale ale proiectului sunt: -dezvoltarea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului şi dezvoltare durabilă; -elaborarea unor planuri de activități (școlare sau extracurriculare) pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

Prin intermediul acestui proiect sunt finanțate 10 mobilităţi internaţionale de formare a cadrelor didactice:

 – 4 participanți la cursul structurat „Education for Sustainable Development”, Grecia, 12-16.02.2024 (5 zile);

– 4 participanți la cursul structurat „Sustainable lifestyles”, Spania, 4-8.03.2024 (5 zile);

– 2 participanți la activitate de job shadowing, Turcia, 22-26.04.2024 (5 zile).

 

Candidații eligibili sunt membri ai personalului didactic, indiferent de disciplina predată sau de nivelul de școlarizare (preșcolar, primar, gimnazial).

Criterii de selecție şi punctajele aferente:

– motivația candidaților pentru participarea la activitatea internațională (50p),

– interesul anterior pentru formare continuă şi învățare pe tot parcursul vieții (15p),

– implicarea în activitatea instituțională (comisii de lucru, activități de voluntariat în școală etc.) (15p),

– capacitatea de auto-prezentare şi prezentare a unității școlare (20p).

Calendarul de selecție:

30.10.2023-14.11.2023, ora 14.00 – înregistrarea online a candidaturilor

14.11.2023, ora 14.00 – validarea candidaturilor

15.11.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor selecției

16.11.2023, ora 08.00 – 15.00 depunerea şi înregistrarea eventualelor contestații

16.11.2023, ora 16.00 – soluționarea eventualelor contestații şi afișarea rezultatelor finale

Candidaturile vor fi înregistrate online, accesând    https://forms.gle/SRwk2trFXNWA7Bm89.   Pe parcursul completării formularului de înregistrare a candidaturilor va fi solicitată încărcarea următoarelor documente: CV format Europass (cu anexele relevante), scrisoare de motivație. Confirmarea înregistrării candidaturii va fi realizată pe e-mailul precizat în candidatură. Eventualele contestații vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul unității școlare.

Conform regulilor financiare ale programului Erasmus + şi bugetului aprobat conform contractului 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875 încheiat de Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani cu A.N.P.C.D.E.F.P., finanțarea acordată participanților este calculată ca sume forfetare:

– sprijin pentru transport: 360 EUR pentru participanții la cursul din Spania, 320 EUR pentru participanții la cursul din Grecia, 320 EUR pentru participanții la activitatea de job-shadowing din Turcia. Deplasările din Turcia şi Grecia vor fi realizate obligatoriu cu mijloace de transport sustenabil (green travel);

– sprijin pentru subzistență: 160 EUR / zi pentru participanții la cursul din Spania, 140 EUR / zi pentru participanții la cursul din Grecia şi la activitatea de job-shadowing din Turcia;

Pentru participarea la cursurile structurate, Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va achita taxa de curs.

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani va transfera participanților un avans în valoare de 70-80% din totalul sprijinului pentru mobilitate cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea mobilității, soldul fiind transferat participanților (cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale) în termen de 15 zile de la primirea soldului de la A.N.P.C.D.E.F.P. ulterior aprobării raportului final al proiectului.

Fiecare participant își va asuma avansarea sumelor necesare până la primirea soldului, precum şi eventualele sume necesare pentru cofinanțare în situația în care vor depăși bugetul alocat pentru mobilitate.

Școala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani are calitatea de beneficiar în cadrul proiectului Dezvoltare durabilă prin educație școlară - Programul ERASMUS+ 2023-1-RO01-KA122-SCH-000147875.

                                                       Obiectivele principale ale proiectului sunt:

– dezvoltarea interesului elevilor și cadrelor didactice pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;
– dezvoltarea ofertei curriculare a școlii prin integrarea a minim un curs opțional dedicat dezvoltării competențelor elevilor pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;
– elaborarea unor planuri de activități școlare sau extracurriculare pe tematica dezvoltării durabile, integrând modele de bune practici internaționale.

       Proiectul este implementat de unitatea de învățământ în perioada 01.10.2023-31.03.2025, având o durată de 18 luni. Prin intermediul acestui proiect sunt finanțate atât mobilități individuale de formare pentru cadrele didactice, cât și mobilități de grup ale elevilor.

A. mobilități internaționale pentru formarea cadrelor didactice:

– Patru  cadre didactice au participat în perioada 12-16.02.2024 (5 zile), la cursul structurat ,,Education for SustainableDevelopment”, Grecia.

   La acest curs, prin toate activitățile sale, au fost prezentate și descrise provocările majore ale dezvoltării umanității, iar esența acestei direcții pentru umanitate o reprezintă cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD),care devin universale, transformaționale și incluzive.

   Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe Pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor.

   Abordarea interactivă a cursului, cu foarte multe exemple de activități aferente unei Educații pentru Dezvoltare Durabilă (EDD), a dat posibilitatea să se privească altfel educația elevilor, să existe încrederea că se pot lua decizii corecte și informate pentru noi abordări curriculare sau extracurriculare și să se întreprindă acțiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitate economică și o societate justă pentru generațiile prezente și viitoare. 

   -Patru cadre didactice au participat în perioada 04-08.03.2024 (5 zile), la cursulstructurat ,,Sustainable lifestyles, taking environmental awareness to action”, Spania.                                                                                                               Cursul a pus în practică învățarea activă și metodologiile de învățare experiențială în contextul educației în afara clasei.                                                      În cadrul unor activități comune cu profesori din Franța, Ungaria, Polonia și Germania s-au dezvoltat metode comune de îmbunătățire a capacității instituționale de a implica elevii în activități ecologice și de reciclare, pentru a le forma comportamente pro-ecologice.                                                                            Faptul că există o strategie la nivel european face ca problematica sustenabilității să nu rămână la stadiul de discuție, ci să devină un moment real de reflecție asupra modului în care ne raportăm la resursele naturii, la acțiunile noastre și care să ne reamintească cât de important este să producem o schimbare de paradigmă în actul educațional.

-în perioada 22-26.04.2024 (5 zile), 2 cadre didactice au participat la activitate de job-shadowing, Turcia.

Activități:                                                                                                                                                                                                                                                                       – observarea detaliată a planificării și implementării activităților didactice, în special activități care să-i ajute pe copii să-și însușească un comportament ecologic adecvat;                                                                                                                                                                                                                                                                         – observarea detaliată a modalităților de monitorizare și evaluare folosite în școala gazdă;                                                                                                                             – discuții cu profesorii și elevii;                                                                                                                                                                                                                                   – discuții cu echipa managerială a școlii; analizarea feed-backului de la elevi și modalitățile prin care școala primește acest feed-back etc.  

 Rezultate:                                                                                                                                                                                                                                                                        – dezvoltarea competențelor didactice de implementare a unor activități pentru formarea competențelor verzi ale elevilor;                                                                          – creșterea motivației pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă;                                                                                                                                                                –dezvoltarea competențelor didactice de elaborare și implementare a cursurilor opționale pentru dezvoltare durabilă;                                                                                –dezvoltarea competențelor interculturale, sociale, lingvistice, de lucru în echipă, stimularea respectului pentru diversitate;                                                                        – dobândirea unor informații despre alte sisteme educaționale din Europa.                           

B. Mobilități internaționale pentru elevi: 

-în perioada 22-26.04.2024 (5 zile), 20 de elevi și 5 profesori însoțitori au participat la mobilitatea internațională cu elevi, Turcia.                               Activități:                                                                                                                         –vizite în școli;                                                                                                                 –prezentare interactivă a sistemului educațional din Turcia;                                   –prezentare interactivă a activităților extracurriculare în școala gazdă şi în alte şcoli vizitate desfășurate cu scopul dezvoltării abilităților ecologice la elevi;           –activități extracurriculare pe tema protecției mediului, în grupuri mixte (româno-turce), care au implicat profesorii din ambele școli;                                   –vizitarea unui obiectiv cultural (Kulturpark), ca exemplu de bună practică privind protejarea naturii în orașele mari;                                                                     – vizită culturală la Ephesus Ancient City etc.                                 

Rezultate:                                                                                                                       –dezvoltarea competențelor verzi, a comportamentelor sustenabile;                     –stimularea interesului pentru dezvoltare durabilă;                                                     –dobândirea unor informații despre alte sisteme educaționale;                             –dezvoltarea competențelor interculturale, sociale, lingvistice, de lucru în echipă, stimularea respectului pentru diversitate.

    Ca urmare a activităților internaționale, au fost elaborate programe pentru  două cursuri opționale pe tema protecției mediului, care vor fi implementate în anul școlar 2024-2025. Modelele de bune practici internaționale sunt analizate de cadrele didactice și de elevi în vederea elaborării unor planuri de activități didactice și extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor verzi ale elevilor.

    Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+.

         Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației

© Site realizat și administrat de informatician Florinel Moisă