sigla DZ

Scoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani

Pe cei de la 10, nimeni nu-i întrece !

DZ Fata 2
INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE
* Personal didactic de conducere

Oloeriu Gabriela, profesor gradul I, vechime în învățământ – 33 ani

Nume și prenume director adjunct

Dumitrache Mitrița, profesor gradul I, vechime în învățământ – 39 ani

* Personal didactic de predare
Personal didactic angajat Total Preșcolar Primar Gimnazial
Cadre didactice titular - normă întreagă

53

11

19

23

Cadre didactice - normă incompletă

4

-

-

4

Cadre didactice - completări de normă

-

-

-

-

Cadre didactice - suplinitoare

10

1

2

7

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Total

53

1

9

4

63

* Personal didactic auxiliar

Personal didactic auxiliar: 8

Funcția

Număr de persoaneI

Calificare

Secretar

2

Da

Bibliotecar

1

Da

Contabil

2

Da

Informatician

1

Da

Administrator patrimoniu

2

Da

* Personal nedidactic
Total personal nedidactic angajat: 14

Funcția

Număr de persoaneI

Calificare

Îngrijitor grădiniță

5+2 bucătărese

Da

Femei de serviciu

5

Da

Muncitor scoalăl

2

Da

Copyright© 2019-2023    Acest site este realizat și întreținut de Webdata.ro